Tuần 3: Chính tả Thư gửi các học sinh

Tuần 3: Chính tả Thư gửi các học sinh

Hướng dẫn

Loading...

Câu 1: Nhớ – viết bài Thư gửi các học sinh (từ “Sau 80 năm giời nô lệ”., đến “nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”) SGK TV5 tập 1 trang 4.

Gợi ý:Viết lại bài Thư gửi các học sinh (đoạn văn đã cho) bằng trí nhớ. Viết xong đối chiếu với văn bản. Sai chữ nào sửa lại chữ ấy.

Câu 2: Ghép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Em yêu màu xanh

Đồng bằng rừng núi

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

………

Xanh

………

………

c

………

nh

Gợi ý:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Loading...

Âm chính

Âm cuối

Em

yêu

màu

xanh

Đồng

bằng

rừng

núi

 

e

a

a

ô

ă

ư

u

m

u

u

nh

ng

ng

ng

i

Câu 3: Từ bài tập trên, em hãy cho biết khi viết một tiếng, dấu thanh cần đặt ở đâu.

Gợi ý: Khi viết một tiếng dấu thanh đặt ở âm chính.

Xem thêm:  Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích