Category: Ngữ văn lớp 7

Chuyên trang chia sẻ cách giải bài tập môn Ngữ Văn lớp 7 mới nhất, tổng hợp hơn 1.000 bài văn mẫu lớp 7 hay nhất dành cho học sinh tham khảo.

Hãy tìm từ trái nghĩa với câu Sống chết mặc bay và giải thích câu tục ngữ đấy

Hãy tìm từ trái nghĩa với câu Sống chết mặc bay và giải thích câu tục ngữ đấy Mở bài Tìm từ trái nghĩa với câu “sống chết mặc bay” và giải thích câu tục ngữ đấy Nhân dân Việt Nam từ trước đến nay luôn lòng thương người vô bờ

Em hiểu ý nghĩa gì về câu: Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Em hiểu ý nghĩa gì về câu: Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông Mở bài Em hiểu ý nghĩa gì về câu: “đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, em hiểu lời dạy của Hồ Chí Minh như thế nào?

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, em hiểu lời dạy của Hồ Chí Minh như thế nào? Mở bài “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” Thấy rõ hơn ai hết sức mạnh của dân