Day: August 1, 2019

Anh chị hãy bình luận về bài ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Anh chị hãy bình luận về bài ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn Mở bài Bình luận câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng … Đóng góp vào kho tàng ca dao Việt Nam là vô vàn những câu

Phân tích diễn biến tâm lý nhân vật Mị từ lúc về làm dâu nhà thống lí cho đến khi cứu và chạy theo A Phủ

Anh chị hãy phân tích diễn biến tâm lý nhân vật Mị từ lúc về làm dâu nhà thống lí cho đến khi cứu và chạy theo A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Mở bài Phân tích diễn biến tâm lý nhân vật Mị từ

Từ truyện ngắn “Một người Hà Nội” anh (chị) rút ra bài học gì về việc xây dựng nếp sống văn hóa trong xã hội hiện nay.

Từ truyện ngắn “Một người Hà Nội” anh (chị) rút ra bài học gì về việc xây dựng nếp sống văn hóa trong xã hội hiện nay. Mở bài Việc xây dựng nếp sống văn hóa trong xã hội hiện nay qua Một người Hà Nội Nói đến người Hà Nội

Bình luận nét tài hoa của Tố Hữu trong việc sử dụng đại từ nhân xưng Mình- ta trong bài thơ Việt Bắc

Anh chị hãy bình luận nét tài hoa của Tố Hữu trong việc sử dụng đại từ nhân xưng “mình- ta” trong bài thơ Việt Bắc. Mở bài Bình luận nét tài hoa của Tố Hữu trong việc sử dụng đại từ nhân xưng Mình- ta trong bài thơ Việt Bắc

Phân tích so sánh bút pháp trong bài Tây Tiến của Quang Dũng và bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Phân tích so sánh bút pháp trong bài Tây Tiến của Quang Dũng và bài thơ Đồng chí của Chính Hữu để thấy sự khác biệt. Mở bài Phân tích so sánh bút pháp trong bài Tây Tiến của Quang Dũng và bài thơ Đồng chí của Chính Hữu Quang Dũng