Day: February 24, 2018

Tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thông mà em có dịp quan sát.

Tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thông mà em có dịp quan sát. Hướng dẫn (Tả một đồ vật trong viện bảo tàng: Trống đồng Đông Sơn) Hè vừa qua, công ty bố em tổ chức cho gia đình cán bộ công nhân viên